POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat de l'Hotel Urogallo

El nostre objectiu és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.


Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què HOTEL EL UROGALLO S.L. recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de la pàgina web - www.hotelurogallo.com (en endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a HOTEL EL UROGALLO S.L. per altres mitjans.


L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a HOTEL EL UROGALLO SL.


A l'emplenar qualsevol formulari de la pàgina web corporativa i fer clic a la casella "He llegit la política de privacitat" o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s'indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre altres informacions, donant-se així compliment al deure d'informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.


En aquells casos en què en la pàgina web corporativa es sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, al clicar la casella "Accepto" o similar, l'usuari dóna el consentiment inequívoc i explícit per al tractament en qüestió.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


Identitat: HOTEL EL UROGALLO S.L. -CIF: B25465964

Adreça postal: Av. Castiero 7,25530 Vielha (Lleida)

Telèfon: 973640000

Correu electrònic: info@hotelurogallo.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En HOTEL EL UROGALLO S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.


Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:


Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?


No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


¿Transferències de dades a tercers països?


No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en HOTEL EL UROGALLO S.L. procedeixen de la persona interessada.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?


Qualsevol persona que hagi facilitat les seves dades té dret a obtenir confirmació sobre si en HOTEL EL UROGALLO S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, HOTEL EL UROGALLO S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


Podrà exercir els seus drets dirigint-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l'adreça electrònica del Responsable, acompanyant la instància / sol·licitud amb una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu

Hotel Urogallo
Hotel Urogallo
Hotel Urogallo
Hotel Urogallo
Hotel Urogallo
Hotel Urogallo