AVÍS LEGAL

Avís legal de l'Hotel Urugallo

INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA


Raó social: HOTEL EL UROGALLO S.L.


Domicili fiscal: Av. Castiero 7-25.530 Vielha (Lleida)


N.I.F: B25465964


OBJECTE


Les presents Condicions Generals d'Accés (les "Condicions d'Accés") regulen l'accés i ús per part de qualsevol persona ( "l'usuari") de les pàgines que integren el domini web www.hotelurogallo.com (el lloc web), propietat d'HOTEL EL UROGALLO SL, així com els continguts i serveis que en ella s'inclouen. L'accés a aquesta pàgina web o el seu ús per l'usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació de les Condicions d'Accés. Per tant, es recomana que l'usuari les llegeixi de forma atenta i detinguda cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web de l'Hotel Urogallo. Hotel El Gall fer S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les Condicions d'Accés i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.


ACCÉS A LA PÀGINA WEB


L'usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d'informació sobre les activitats desenvolupades per l'Hotel Urogallo.


En virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que a l'navegar per www.Hotelurogallo.com pot ser necessari proporcionar determinats dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i en els corresponents fitxers automatitzats, prèviament registrats o donats d'alta davant l'autoritat competent, dels quals Hotel el Gall fer SL és o serà titular i responsable.


La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual establerta amb Hotel El Gall fer S.L. -gestió, administració, millora i adequació a preferències i gustos de productes i serveis-, així com l'enviament, per mitjans tradicionals i / o electrònics, d'informació administrativa, tècnica, organitzativa i / o comercial sobre productes i serveis oferts o que pugui oferir l'Hotel Urogallo o terceres empreses la intervenció sigui necessària per a la correcta gestió dels tràmits comercials previstos procedimentalment.


El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir a el fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves Dades Personals serà revocable en tot moment. Amb aquesta finalitat, n'hi haurà prou sol·licitud escrita i signada dirigida a Hotel Urogallo- Av. Castiero, 7- 25530 Vielha (Lleida).


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL


Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina web corresponen en exclusiva a HOTEL EL UROGALLO S.L., llevat que s'especifiqui el contrari. Tot ús o explotació diferents de l'anterior precisaran d'una autorització prèvia i per escrit d'HOTEL EL UROGALLO S.L. En concret, es prohibeix a l'usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts inclosos en la pàgina web sense l'autorització prèvia i per escrit d'HOTEL EL UROGALLO SL


Protecció de dades personals


L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica necessàriament una recollida de dades personals de l'usuari per part d'HOTEL EL UROGALLO S.L. No obstant això, es comunica que, en el cas que l'Hotel Urogallo sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, s'informa que a l'accedir a la pàgina web o utilitzar-la, l'Hotel Urogallo està en disposició de poder obtenir les següents dades personals de l'usuari: el seu tipus de navegador d'Internet i sistema operatiu, l'adreça IP des de la qual es connecta el usuari i la data i hora de connexió. Com que algunes d'aquestes dades poden arribar a identificar, se l'informa que seran tractats per HOTEL EL UROGALLO S.L. amb la finalitat única i exclusiva de perfeccionar la seva connexió a la pàgina web. Pel que fa a el tractament de dades personals, es en cas de sol·licitud d'informació per part dels usuaris del web, l'Hotel Urogallo es guiarà per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


ENLLAÇOS


Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL ( "Enllaços") a la pàgina web, haurà de ser autoritzat per l'Hotel Urogallo establint l'enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial. HOTEL EL UROGALLO S.L. vol aclarir que els Enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès. L'Hotel Urogallo revisa el contingut que s'ofereix en els enllaços. No obstant això, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. Per això es prega que, en el cas que qualsevol usuari o tercer observi que tals Enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic, o que siguin susceptibles d'incitar a la violència oa la discriminació per raons sexuals, ideològiques , religioses o racials, ho posi en el nostre coneixement a través de l'adreça de info@hotelurogallo.com. A l'marge del que disposa legalment, l'Hotel Urogallo declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present a l'accedir a aquests enllaços o a l'utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l'usuari.


LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE


Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol. Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic: info@hotelurogallo.com.

Hotel Urogallo
Hotel Urogallo
Hotel Urogallo
Hotel Urogallo
Hotel Urogallo
Hotel Urogallo